Bank of America ukázala, že mladí bohatí Američania majú záujem investovať do kryptomien

Bank of America zistila, že bohatí mladí Američania majú 7,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať vo svojich peňaženkách kryptomeny, ako investori vo veku 43 rokov a starší. „Ak si najmladšia kohorta nie je istá akciovým trhom, kde vidí príležitosti na rast investícií? Alternatívy, vrátane kryptomien, sú ich voľbou číslo 1, “napísala banka.

od Martin Tkáč

Newsletter news
Mladí bohatí Američania uprednostňujú kryptomeny pred akciami

Bank of America zverejnila tohtotýždňovú štúdiu investičných preferencií bohatých Američanov. Správa bola vypracovaná na základe internetového prieskumu uskutočneného v období od mája do júna medzi 1 052 ľuďmi nad 21 rokov s majetkom alokovaným na investície v hodnote nad 3 milióny USD.

Aké boli dosiahnuté výsledky? Ako sa ukázalo, „veková skupina 21 až 42 má len štvrtinu svojho akciového portfólia v porovnaní s 55 % investorov vo veku 43 a viac rokov.“

Ak je najmladšia kohorta (pojem používaný v štatistike a vedných odboroch, ktorý ho používa, čo znamená súbor objektov, najčastejšie ľudí, odlíšených od populácie v dôsledku udalosti alebo procesu prebiehajúceho súčasne pre celý súbor, aby sa vykonala analýza) si nie je istá konaním, kde vidí možnosť investícií do rastu? Alternatívy vrátane kryptomien sú ich voľbou číslo 1

– čítame.

Zatiaľ čo 29 % mladších ľudí tvrdí, že kryptomeny predstavujú poprednú príležitosť na vytváranie bohatstva, zo skupiny staršej generácie súhlasilo iba 7%.

– dodal.

Bank of America zdôraznila, že vek je „dominantným faktorom, pokiaľ ide o záujem o kryptomeny,“ vysvetlila:

Aj keď je celkové používanie kryptomien nízke, mladší ľudia majú 7,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú držať kryptomeny vo svojich peňaženkách a päťkrát častejšie povedia, že im celkom dobre rozumejú.

Prieskum navyše zistil, že „polovica mladšej skupiny uviedla, že sa obracajú na sociálne siete kvôli tipom na kryptomeny, v porovnaní so staršou skupinou o 30 %.

Júnový prieskum

Podľa inej štúdie Bank of America mnohí vnímali nedávny krach kryptomien ako príležitosť. Štúdia bola vykonaná na skupine 1000 ľudí začiatkom júna. Vyplynulo z nej, že až 90 % opýtaných sa v nasledujúcich šiestich mesiacoch pripravovalo na nákup kryptomien.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár