Čo je smart contract?

od Martin Tkáč

Smart contract alebo inteligentná zmluva, sú zmluvy vyjadrené časťami počítačového kódu, ktoré sú určené na vykonávanie decentralizovaných aplikácii. Decentralizované aplikácie združujú inteligentné zmluvy do balíkov s ktorými sa následne ľudia môžu integrovať.

Obsah:

Tento pojdem vznikol v 90. rokoch v akademickej práci, ktorú vytvoril Nick Szabo.

Aplikácie a obchody s aplikáciami poznáme všetci. Prehliadame ich, sťahujeme a následne ich používame.

Za rozhraniami UX a UI tieto aplikácie vykonávajú špecifickú sadu pokynov, ktoré stanovil ich tvorca. Môže to byť napríklad hra, kalendár, alebo spôsob nákupu tovaru, či služieb. Inteligentné zmluvy plnia veľmi podobnú funkciu. Jediný rozdiel je v tom, že v prípade inteligentných zmlúv neexistuje sprostredkovateľ. Naše informácie nie sú zadržiavané, alebo držané žiadnou treťou osobou alebo spoločnosťou. Blockchain to urobí za nás.

Ako inteligenstná zmluva funguje?

Predstavme si, že chceme kúpiť akýkoľvek tovar bez inteligentnej zmluvy. Čo  na to štandardne potrebujeme?

 • informácie o tovare
 • kúpnu zmluvu a nejaký spôsob komunikácie s predajcom
 • spôsob platby cez konkrétny platobný systém
 • ďalšie služby ako poistenie, záruka …

Každý z týchto bodov ktoré sme spomenuli si vyžaduje, aby sme dôverovali nejakej tretej strane (webu, službe atď.) a vačšinou každú časť vlastní alebo riadi iná spoločnosť alebo jednotlivec.

Úlohou inteligentnej zmluvy je odstraňovať potrebu dôverovať tretím stranám v akomkoľvek precese nákupu.

Vlastnosti inteligentných zmlúv

 • zabraňujú komukoľvek meniť záznamy, sú zabezpečené a používajú kryptografiu
 • každý môže v blockchaine vidieť, čo inteligentná zmluva obsahuje a na čo bola vytvorená
 • nepotrebuje oberenie treťou stranou
 • sú automatické bez potreby čakať na tretiu stranu, kým niečo schváli
 • sú pisané v kóde, preto su maximálne presné a transparentné

V jednoduchosti je podstatou inteligentnej zmluvy kód ktorý hovorí „ak sa stane toto, tak urob toto“

Najzaujímavejšie na inteligentných zmluvách je, že ktokoľvek môže uzavrieť dohodu s kýmkoľvek, pričom blockchain vedie záznamy o celej vykonanej veci, alebo transakcii.

Rovnako ako bežné zmluvy, tak aj inteligentné zmluvy sú určené na vynútenie dodržiavania podmienok dohody a práva, a to či už ide o výmenu kryptomien, tokenizované práva, doklad totožnosti, alebo prakticky čokoľvek iné.

Inteligentné zmluvy sa vykonajú automaticky, ak sú splnené vopred definované podmienky.

Princíp inteligetnej zmluvy

 • Prepojiteľnosť. Každá inteligentná zmluva má zvyčajne obmedzený súbor funkcií. Je možné nastaviť vzájomné prepojenie niekoľkých inteligentných zmlúv, ktoré následne môžu tvoriť zložitejšie mechanizmy známe ako decentralizované aplikácie (DApps).
 • Objekty. Jedná sa o signatárov, ktorí interagujú s inteligentnou zmluvou a o subjekty, ktoré sú inteligentnou zmluvou modifikované na základe vopred určených alebo novo predložených podmienok.
 • Prostredie. Inteligentné zmluvy závisia od základného kryptografického prostredia. Toto prostredie zaisťuje, že môžu pracovať bezpečne a že údaje sú nemenné a všeobecne transparentné. Pre väčšinu blockchainov je počítačový kód nemenný, hoci niekoľko blockchainov podporuje aj aktualizované inteligentné kontrakty.

zdroj: cryptovantage.com, wiki, koláž oKrypte, pixabay.com

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár