Americká vláda bojuje s infláciou zmenou jej výpočtu

Aj preto sa v januári očakáva výrazný pokles inflácie. 

od Rastislav Vasilišin

Newsletter news
Inflácia nie je prírodnou katastrofou ako erupcia sopky alebo povodeň. Takmer vždy v nej majú prsty centrálni bankári a politici. 

Donald Trump Mind Blown GIF by Justin Gammon

 

A keďže politici neradi preberajú zodpovednosť za svoje činy, najjednoduchším spôsobom ako napraviť chyby, je strčiť ich pod koberec. 

 A presne to sa dnes deje s americkou infláciou. 

 Pripomeňme si, že 80 percent všetkých transakcií vo svete sa vykonáva v amerických dolároch alebo menami naviazanými na dolár. Preto to, čo sa deje v USA, ovplyvňuje aj nás. 

Zmena výpočtu inflácie ako prostriedok boja s infláciou

Americká vláda sa namiesto poctivého boja s infláciou prostredníctvom zvýšenia úrokových sadzieb rozhodla uchýliť k podvodu. 

Three Little Pigs Wow GIF by Laff

 Jednoducho menia metodológiu výpočtu indexu CPI. 

Znova.

 Tento kľúčový index na meranie rastu spotrebiteľských cien sa od svojho vzniku mnohokrát výrazne modifikoval. Najväčšie zmeny výpočtu nastali v 90. rokoch, keď vtedajší predseda Fedu, Alan Greenspan vyhlásil, že inflácia sa mu zdá príliš nadhodnotená.

 Takzvaná boskinova komisia sa potom zaviazala „upraviť” údaje o inflácii a zaviedla rôzne stratégie nového výpočtu, ako napríklad náhrada produktu alebo hedonické úpravy. 

Manipulácia číslo 1: Hedonické úpravy

Táto manipulačná technika so štatistikami využíva zvyšovanie kvality produktov ako formu deflácie.  

 Napríklad od roku 1979 do roku 2004 cena nových áut v USA v priemere stúpla zo 7 000 dolárov na 28 000 dolárov. Použitím hedonických úprav však v indexe CPI magicky klesla z 28 000 dolárov na 12 000 dolárov. 

Confused Excuse Me GIF by Tennis TV

 CPI tiež upravuje skutočné ceny pomocou „inovačných a kvalitatívnych efektov“. Takže, zatiaľ čo výkon procesorov exponenciálne rástol, ceny nových počítačov sa exponenciálne znižovali. Podľa tejto metodológie počítače stoja v imaginárnom svete CPI len okolo päťdesiat dolárov. 

Manipulácia číslo 2: Náhrada produktov

Substitúcia je druhý, rovnako veľký podvod. 

 Ide o úpravu výpočtu inflácie na základe zmien v správaní spotrebiteľov. Napríklad keď stúpne cena hovädzieho mäsa, spotrebitelia sa ho rozhodnú nahradiť kuracím. Výsledkom je, že cena hovädzieho mäsa klesne, štatistický úrad upraví váhu produktov v inflačnom koši a je po inflácii hovädzieho mäsa.  

 Inak povedané, oficiálna výška inflácie sa nevypočítava z pevného koša produktov. Substitúcia produktov znamená, že inflácia môže byť umelo podhodnotená.

Alternatívne inflačné údaje

 Samozrejme to sú len verejne dostupné informácie o CPI. Väčšina ostatných produktov a služieb zahrnutých do inflačného koša je do značnej miery utajená. 

 Táto nízka transparentnosť je v 20. storočí neprijateľná. Občianska spoločnosť tak nikdy nie je schopná overovať údaje a odhaliť zjavné manipulácie. 

 Aj preto sa na trhu objavili alternatívne formy výpočtu inflácie, ako napríklad Shadowstat, za ktorou stojí ekonóm John Williams. Táto stránka zverejňuje mesačné údaje o inflácii v USA pomocou starej metodiky, teda ešte pred zásahom boskinovej komisie. 

 Podľa tejto štatistiky je americká inflácia na dvojnásobnej úrovni oproti oficiálnym vládnym údajom. 

Alternatívne inflačné údaje

Nový rok, nová manipulácia

 Aby toho nebolo dosť, Bureau of Labor Statistics (BLS) sa rozohodolznova zmeniť spôsob výpočtu inflácie. 

 Výkaz o inflácii za január 2023, ktorý má byť zverejnený piatok 10. februára, už bude odzrkadľovať len začiatok ročných substitúcií produktov. 

 Kým v minulosti k substitúciám dochádzalo každé dva až tri roky, teraz to bude už každý rok.

 Aj preto analytici v januári očakávajú výrazný pokles inflácie. 

 V júni 2022 bola inflácia na úrovni 9,1 %, v októbri 7,7 % a v decembri 6,5 %. 

Nový rok, nová manipulácia

 Nová metodika by sa tak mala v najbližších mesiacoch dostať infláciu naspäť k cieľovej úrovni 2 percent.  

 Čo to znamená?

 Stručne povedané, Fed bude môcť čoskoro znížiť úrokové sadzby a opäť naštartovať tlačiarne. Tie pritom od posledného tlačenia, ktoré v histórii nemalo obdobu, ešte ani nestihli vychladnúť.  Je tiež dôležité mať na pamäti, že len úroky súviaciace so splácaním amerického dlhu sú v súčasnosti na rekordnej úrovni 775 miliárd ročne.

Nový rok, nová manipulácia

Zdroj: Charlie Bilello

 Úroky zo štátneho dlhu by pri 5 percentných sadzbách boli pre USA katastrofické. 

 Ročný úrokový náklad by sa priblížil k dvom biliónom dolárov a Biely dom by bol v insolvencii. 

 Navyše americká vláda už tento týždeň narazí na svoj dlhový strop a keď sa niečo prudko nezmení, tak jej hrozí bankrot. 

Nový rok, nová manipulácia

Zdroj: Bloomberg

Ignorujme vládne údaje

Aké je riešenie?

 V skratke, index CPI neodzrkadľuje, ani nikdy neodzrkadľoval skutočnú mieru inflácie.

No Money Confused Travolta GIF

 Preto je najlepšie tento ukazovateľ úplne ignorovať. Rovnako, ako to robil Winston Churchill, keď vyhlásil: 

 „Verím len takým štatistikám, ktoré som si sám sfalšoval.”

 Nakoniec každý cíti na vlastnej peňaženke, že ceny rastú oveľa rýchlejšie, ako nám tvrdia štátni úradníci. 

 Bohužiaľ, jediným spôsobom, ako sa brániť dôsledkom inflácie, je investovať. 

 Ak predpokladáme, že skutočná inflácia je okolo 12 percent ročne a odignorujeme zmanipulované údaje indexu CPI alebo Eurostatu, otávajú nám len tri možnosti. 

 Americké akcie, nehnuteľnosti a bitcoin. 

 Všetko ostatné je po zarátaní skutočnej, čiže nemanipulovanej, inflácie garantovanou stratou. 

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár