Trh NFT môže v USA čeliť prísnym daňovým sankciám

S rozmachom trhu NFT v roku 2021 existujú aj otázky týkajúce sa zdaňovania v nasledujúcej daňovej sezóne.

od Martin Tkáč

NEWSLETTER OKRYPTE.SK

 

IRS chce mať podiel na NFT

Nie je jasné, ako by mali byť zdanení držitelia NFT. Daňoví experti však tvrdia, že dane môžu dosahovať až 37 %. Nie je možné nevykazovať zisky alebo straty, pretože IRS neposkytol usmernenie, ktoré by spĺňalo očakávania, hovorí James Creech, daňový právnik so sídlom v San Franciscu.

NFT alebo nevymeniteľné tokeny sú certifikáty na blockchaine predstavujúce vlastníctvo digitálnych aktív. Nedajú sa replikovať. Ich cena sa zvyšuje na základe ich vzácnosti alebo užitočnosti v reálnom svete. Chainalysis uvádza, že odvetvie NFT zaznamenalo v roku 2021 transakcie vo výške 44 miliárd USD.

Niektorí z nich dosiahli obrovské zisky, napríklad americký umelec predal NFT za viac ako 69 miliónov dolárov bez licenčných poplatkov. To vyvoláva určité otázky o tom, ako by sa mali zdaňovať.

V súčasnosti nie sú usmernenia pre zdaňovanie NFT úplne jasné. To však neznamená, že by nemali byť uvedené vo vašom daňovom priznaní, v skutočnosti môžu byť ľudia, ktorí štvrťročné zisky NFT nevykazovali, nepríjemne prekvapení, keď budú čeliť pokutám v budúcom daňovom období. Majitelia NFT ich môžu predávať na burzách NFT, ako sú Opensea a Rarible, a v čase predaja NFT môžu podliehať dani z príjmu až do výšky 37 %.

Kupujúci NFT dlhujú IRS daň z kapitálových výnosov, ak na nákup NFT použijú inú kryptomenu.

Daňoví experti vyjadrujú svoj názor na NFT

Arthur Teller, prevádzkový riaditeľ spoločnosti TokenTax, odhaduje rozsah dane NFT na jednu miliardu dolárov. Okrem 37 % dane z príjmu zostávajú daňové povinnosti trochu neprehľadné. Mali by byť zdanené až do výšky 28 %, čo je sadzba použitá na kapitálové zisky zo zberateľských predmetov?

Ministerstvo financií neponúka žiadne konkrétne usmernenia o tom, ako by sa mali zdaňovať NFT, vo svetle nového zákona o daňovej infraštruktúre Joea Bidena. V dôsledku toho by sa daňové úniky mohli stať jasnou možnosťou, tvrdí Jarod Koopman, riaditeľ vyšetrovania trestných činov v IRS.

Všeobecné usmernenia IRS pre daň z kryptomien

IRS poskytuje určitý pohľad na zdaňovanie kryptomien v Oznámení 2014-21, 2014-16IRB938, Rev. Rul 2019-24, 2019-44 IRB1004 a ILM 20214020. Treba povedať, že ani jeden z nich neobsahuje žiadny odkaz na NFT.

Časť 61 Internal Revenue Code (IRC) môže vyžadovať, aby bol príjem tvorcu zahrnutý do predaja NFT a licenčných poplatkov. A oddiel 197 môže ustanoviť amortizáciu kupujúcemu, ktorý používa NFT na komerčné účely.

Zahraniční kupujúci budú podliehať daniam vo svojich jurisdikciách. Vlastníci autorských práv, ak sú občanmi USA, môžu byť zároveň nútení platiť štátne a federálne dane z akýchkoľvek licenčných poplatkov, ktoré získajú.

zdroj: blockchain.news, pixabay.com

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár