Tokenizácia spôsobí revolúciu na „starých“ trhoch

Tradičný trh aktív má hodnotu biliónov dolárov. Patria sem nehnuteľnosti, umelecké diela a drahé kovy. Je potrebné dodať, že nákup všetkých týchto aktív bol doteraz pre mnohých ľudí nemožný. Nie každý si môže dovoliť kúpiť byt na vlastnú päsť za hotové (a pre osobnú potrebu, o investícii ani nehovoriac) alebo umelecké dielo. To sa však môže zmeniť vďaka tokenizácii, čo je proces vytvárania digitálnych reprezentácií aktív na blockchaine.

od Martin Tkáč

Adopcia blockchainu na „starých“ trhoch

Prečo si myslíme, že tokenizácia spôsobí, že investovanie do tradičných aktív bude časom vyzerať úplne inak? Jednoducho uľahčuje investovanie, napríklad do časti nehnuteľnosti alebo kúpu podielu na umeleckom diele.

Na spomínané čakajú nielen malí investori, ale aj tí najväčší. Podľa prieskumu BNY Mellon 97 % inštitucionálnych investorov súhlasí s tým, že „tokenizácia spôsobí revolúciu v správe aktív“ a 70 % je ochotných priplatiť si za väčšiu likviditu a rýchlejšie obchodovanie s cennými papiermi.

Už teraz vznikajú projekty, ktoré môžu čoskoro pomôcť s prijatím blockchainu v tejto oblasti. MAS Project Guardian spolupracoval s JP Morgan, DBS Bank a SBI Digital Asset Holding na pilotnom projekte zahŕňajúcom transakcie s devízami a vládnymi dlhopismi, ktoré sa vykonávajú pomocou siete Polygon. Medzi tieto transakcie patrili okrem iného: tokenizované vládne dlhopisy Singapuru a Japonska.

Nové triedy aktív budú tokenizované

Vyššie uvedené nás privádza k ďalšiemu kroku. Postupom času môžu byť tokenizované ďalšie typy aktív.

Napríklad OpenEden poskytuje 24/7 prístup k americkým štátnym pokladničným poukážkam, ktorých digitálne ekvivalenty sú umiestnené na blockchaine. Ide o prvé takéto riešenie spravované regulovanou finančnou inštitúciou.

Potom je tu Polytrade. Ide zase o decentralizovanú platformu pre financovanie obchodu so zameraním na faktoring. V tomto prípade veriteľ nakupuje splatné faktúry od dodávateľa so zľavou a potom inkasuje celú sumu faktúry, čím si vytvára zisk.

Ďalším príkladom sú osobné tokeny. Odrážajú trhovú hodnotu konkrétnej známej osobnosti, napríklad športovca, hudobníka alebo politika. Ich predaj fanúšikom môže takýmto ľuďom pomôcť v kariére. Športovec tak získa prostriedky na lepšie cvičebné náčinie, hudobník si kúpi lepšie nástroje a politik zafinancuje predvolebnú kampaň. Ako rastie trhová hodnota danej osoby (športovec vyhrá následné majstrovstvá, hudobník bude skladať následné hity), bude sa zvyšovať aj ocenenie ich tokenov.

Blockchain

Kúpa nájomného domu alebo zlatej tehličky

Samozrejme – ako sme spomínali na začiatku – tokenizácia môže menším investorom uľahčiť skupinové investície a vstup na trh drahých aktív. Kúpa nájomných domov alebo jednotlivých bytov „v partnerstve“ bude oveľa jednoduchšia. Všetko, čo musíte urobiť, je tokenizovať danú nehnuteľnosť, vydať jej tokeny (ktoré budú fungovať ako niečo ako akcie) a predať ich kupujúcim. Ak daný nájomný dom generuje zisky, tieto sa rozdelia medzi vlastníkov tokenov. Tento model je možné rozšíriť o DAO, teda decentralizovanú správu majetku.

Rovnaký proces bude môcť nastať pri investovaní do zlata alebo ETF drahých kovov. Majitelia „zlatých“ tokenov získajú práva na časť tehly a ak sa cena zlata zvýši, aj ich akcie budú mať väčšiu hodnotu.

Lopta je na strane politikov

Pri tom všetkom je však potrebné zdôrazniť potrebu akcie politikov a úradníkov. Aby sa toto všetko naplnilo, je potrebné vytvoriť príslušné predpisy. Bez nich sa tokenizačný trh zrejme aj tak vyvinie, ale bude to trvať oveľa dlhšie.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár