Sú lokálne digitálne meny receptom na krízu?

IRMiR Urban Policy Observatory sa vo svojom novom článku pýta, či nám miestne meny môžu pomôcť v čase krízy. K akým záverom sa dospelo?

od Simona

NEWSLETTER okrypte.sk

Digitálna lokálna mena počas krízy

Všetci teraz vidíme, že nekryté meny sú silne poškodené infláciou. Je to výsledok chybnej menovej politiky, ktorú praktizujú takmer všetky centrálne banky po celom svete.

„Výzvou sa preto stáva odpoveď na otázku, ako by mal vyzerať lokálny obeh hodnôt. Takú, ktorá umožní nielen udržať miestne podniky, ale aj vysokú kvalitu života. Napätie medzi zodpovedným míňaním peňazí a potrebou vzdať sa súčasnej úrovne spotreby bude určovať dynamiku miestneho rozvoja v nasledujúcich rokoch.

Práve tu môžu prísť vhod lokálne meny, ktoré umožňujú nielen výmenu, ale vytvárajú aj ďalšie hodnotové cykly založené na zbieraní virtuálnych mincí, bodov či tokenov – na podobnom princípe ako v každodenných vzťahoch, v ktorých neplatíme len za produkty a služby, ale tiež si vymieňame prieazeň a zdieľame zdroje,“

-poznamenáva Joanna Erbel, autorka vyššie uvedeného článku.

Dodáva, že donedávna sa miestne meny príliš nelíšili od fiat mien nám známych z každodenného používania. V posledných rokoch však na tomto trhu nastal prelom.

Autor tvrdí, že v tejto oblasti už dochádza k plnej digitalizácii mien. Ako príklad uvádza britský platobný systém Bristol Pay.

„Ambíciou v tomto prípade bolo vytvorenie platobného systému, ktorý by mestu umožnil profitovať z transakcie a zároveň by obyvateľom uľahčil platenie bežných platieb. Očakáva sa, že to bude fungovať podobne ako komerčné platobné brány, no poplatky a dáta majú zostať lokálne.

Bristol zároveň vyvíja tokenový systém na podporu aktivít podporujúcich strategické smerovanie rozvoja mesta, ktorým je snaha o klimatickú neutralitu. Oba systémy sú nesúvislé, čo znamená, že tokeny nie je možné vymeniť za zľavy alebo služby. Nie je to však jediný model, ktorý v súčasnosti samosprávy testujú,“ vysvetľuje.

Smart city

Stojí za zmienku, že digitálne meny dnes používajú aj otvorenejšie mestské orgány na podporu prosociálneho správania.

Napríklad? Citizen Coin Bradford, čo je žetónový systém, ktorý ponúka zľavy na nákupy v miestnych obchodoch a kaviarňach pre rôzne druhy dobrovoľníckej práce.

smart city

zdroj: decrypt.co

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár