Peking predstavuje dvojročný plán rozvoja Metaverse

Peking predstavuje dvojročný plán rozvoja Metaverse

Peking predstavil komplexný plán, ktorého cieľom je výrazne rozvíjať a implementovať inovácie v priestore Metaverse. Okrem iného predpokladá, ​​že všetky mestské časti budú priebežne sledovať najnovšie trendy v sektore NFT a pravidelne sa budú snažiť o integráciu virtuálnej reality so vzdelávaním a cestovným ruchom.

od Martin

NEWSLETTER okrypte.sk
Peking sa zameriava na vzdelávanie a cestovný ruch v Metaverse

23. augusta Peking oznámil vytvorenie dvojročného plánu pre inovácie a vývoj Metaverse. Jeho časové rozpätie je od roku 2022 do roku 2024 a vyžaduje, aby všetky štvrte v meste implementovali novovydaný plán inovácií Web3. Práca na vývoji virtuálnej reality, ktorou je Metaverse, sa vzťahuje na novú generáciu integrácie informačných technológií a inovácií, ktoré by poháňali vývoj internetu smerom k Web3.

Rozsah ohlásených inovácií sa zameriava na podporu a rozvoj odvetví, ktoré budú implementované v Metaverse. To má pomôcť Pekingu vybudovať metropolu s prosperujúcou digitálnou ekonomikou.

Úrady čínskej metropoly vyzývajú všetky časti mesta, aby vybudovali technologickú infraštruktúru na úrovni mesta. Okrem toho sa využíva v rôznych oblastiach, najmä v školstve a cestovnom ruchu. Rozvojový program predpokladá integráciu technických nástrojov, akými sú 3D vizualizácie a GIS (geografický informačný systém), vďaka čomu vznikne digitálna platforma zodpovedná za tvorbu digitálneho mestského priestoru.

V dokumente, ktorý zverejnilo vedenie mesta, sa píše:

Propagujte scenáre digitálneho vzdelávania, podporte hĺbkovú spoluprácu medzi technologickými spoločnosťami súvisiacimi s Metaverse a vzdelávacími inštitúciami, rozvíjajte inteligentné a interaktívne online vzdelávacie modely a celoodvetvové platformy digitálneho vzdelávania.

Peking predstavuje dvojročný plán rozvoja Metaverse

Súčasťou zverejneného plánu sú aj podrobné pokyny na akcie pre okresy a obce. Hovorí o finančnej podpore a ľudských zdrojoch použitých na budovanie virtuálnej reality. Mestská rada v Pekingu tiež vyzýva na dodržiavanie technologických trendov súvisiacich s nevymeniteľnými tokenmi (NFT).

Peking: Kryptomeny nie, Metaverse áno

Negatívny postoj čínskej vlády k trhu s kryptomenami je už dlho všeobecne známy. Vláda Ríše stredu však prejavila záujem o koncept Metaverse od začiatku roku 2021. Plány hlavného mesta s virtuálnou realitou nie sú prvým krokom k tomuto sektoru. Shanghai už predtým zdieľal svoj päťročný plán Metaverse. Napriek tomu doteraz záujem vlády o túto rodiacu sa technológiu neviedol k žiadnym reguláciám, ktoré by prospeli technologickým spoločnostiam skúmajúcim tento trh.

zdroj: beincrypto.com

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár