Osem zásadných bodov regulácie MiCA, o ktorých musíte vedieť

Ako náš portál nedávno informoval, Európa je o krok ďalej v regulácii odvetvia digitálnych aktív potom čo zákonodarcovia EÚ schválili nariadenie o trhoch s kryptomenovými aktívami – Markets in Crypto-Assets (MiCA). 

od Rastislav Vasilišin

Čo MiCA prináša?

Poďme sa ale pozrieť na osem zásadných bodov, ktoré prináša táto prelomová legislatíva na reguláciu krypto priemyslu.

Povinné overovanie skutočného majiteľa peňaženiek pri prevodoch nad 1 000 EUR

Prvým pozoruhodným návrhom, ktorý MiCA vyžaduje, je povinné overenie identity konečného užívateľa výhod každej peňaženky prijímajúcej transakcie nad 1 000 EUR. Táto požiadavka platí len vtedy, ak transakcia pochádza od poskytovateľa služieb krypto aktív alebo z anglického Crypto Assets Service Provider (CASP), ako je napríklad kryptoburza.

CASP musí byť v súlade so sankciami EÚ a dodržiavať smernice o ochrane investorov

CASP budú musieť zefektívniť svoje činnosti a prijať interné direktívy pre zabezpečenie dodržiavania medzinárodných finančných sankcií.

Poskytovatelia služieb krypto aktív budú musieť zaviesť nové opatrenia na zníženie rizika. Napríklad, CASP budú musieť pred nadviazaním obchodných vzťahov s inými CASP mimo EÚ vykonať náležité KYC/AML overenie.

MiCA vytvára silnú ochranu investorov a vyžaduje povinné varovania pre investorov o rizikách spojených s obchodovaním s digitálnymi aktívami. Vyžaduje napríklad, aby subjekty, ktoré vydávajú kryptomeny, zverejnili „bielu knihu“ obsahujúcu podrobné informácie o ich projekte. 

CASP si budú musieť zriadiť sídlo v krajine EÚ, v ktorej chcú pôsobiť a budú pod drobnohľadom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). Ten bude mať právomoc zakázať alebo obmedziť služby CASP v prípade, keď to ohrozuje investorov, alebo všeobecnú integritu finančného trhu.

CASP budú musieť zabezpečiť ochranu osobných údajov

Pokiaľ ide o bezpečnosť dáť, od poskytovateľov aktív sa bude vyžadovať, aby mali spoľahlivé záruky na ochranu osobných údajov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi všeobecnými požiadavkami na ochranu údajov (GDPR). 

Informácie o používateľovi budú dostupné iba pre CASP vykonávajúce transakcie. MiCA ale tiež vyžaduje, aby poskytovatelia kryptomenových služieb poskytli informácie úradom, ak prebieha vyšetrovanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

DeFi sú z MiCA vyňaté

Neregulované v rámci MiCA zostavajú decentralizované služby DeFi. (Decentralizované financie). Dôvodom je, že regulácia MiCA nie je na reguláciu týchto služieb vhodná. MiCA je inšpirovaná klasickou reguláciou finančných služieb, napríklad smernicou MiFID. V prípade DeFi klient nepotrebuje žiadneho finančného sprostredkovateľa, ktorý je v tradičnom finančnom svete štandardom.

Kryptomaty nie sú vyňaté z MiCA regulácie

Jedným z dôležitých poznatkov z MiCA regulácie je, že pravidlá pokrývajú aj kryptomaty a bitcoinmaty prevádzkované v Európskej únii.

MiCA plánuje znížiť emisiu stablecoinov a zabrániť ďalšiemu kolapsu

MiCA vyžaduje aby CASP “poskytol bezpečnosť a podporoval udržateľnosť.“ To napríklad zahŕňa, aby poskytovateľ služieb zabezpečil záruky proti krypto-krachom, akým bol kolaps UST stablecoinu.  

V dôsledku toho sa veľkí emitenti stablecoinov budú musieť zosúladiť s prísnymi pravidlami v prípade, že sa používajú v EÚ ako platby. 

Napríklad, stablecoiny budú mať denný transakčný limit 200 miliónov EUR. Prevádzkovatelia stablecoinov budú musieť viesť dostatočné rezervy, aby pokryli všetky nároky a poskytli držiteľom záruky a spätný odkup. Rezervy tiež budú musieť byť „právne a prevádzkovo oddelené“ od firemných účtov prevádzkovateľa a taktiež budú musieť byť poistené proti platobnej neschopnosti. 

Kapitálová primeranosť až do výšky 150 000 eur

V závislosti od činnosti musia mať CASP kapitál aspoň 50 000 až 150 000 eur, alebo jednu štvrtinu svojich fixných výdavkov z predchádzajúceho roka podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Výška primeranosti sa bude každoročne prehodnocovať.

Oddelená úschova klientskych aktív

CASP budú musieť poskytnúť elektronický výpis klientskych účtov od svojho depozitára na požiadanie, alebo každé tri mesiace. V rámci ochrany vkladov klienta pred platobnou neschopnosťou poskytovateľa služieb bude potrebné držať klientove digitálne aktíva oddelene od firemných účtov.

Záverom

Väčšina z týchto nariadení bude obrovským prínosom najmä pre veľké finančné inštitúcie. Inak povedané, MiCA sa bude nástrojom pre výrazný nárast inštitucionálneho prijatia digitálnych aktív v Európe. 

Otázkou ale ostáva, či regulácia ako MiCA dokáže zabrániť ďalším UST krachom a odpoveď je jednoznačná. 

Určite nie.

Tak, ako súčasné zákony o cenných papieroch nedokázali zabrániť hypotekárnej kríze v roku 2008, alebo manipulácii bánk s cenami komodít ako zlato a striebro, rovnako ani táto regulácia nedokáže úplne eliminovať všetky budúce machinácie.

V konečnom dôsledku najefektívnejšou formou regulácie je vždy slobodný trh, ale takého regulátora politici nikdy neodobria. 

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár