Najlepšie a najhoršie krajiny pre dane z kryptomien

Analytická spoločnosť špecializujúca sa na trh s kryptomenami Coincub, práve zverejnila rebríček daní z digitálnych aktív. V ňom označila najhoršie a najlepšie krajiny z hľadiska vysporiadania svojich výnosov z kryptomien.

od Simona

Newsletter news

V týchto krajinách zaplatíte za kryptomeny mastnú daň

Globálne predpisy o zdaňovaní kryptomien sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Niektoré jurisdikcie zaviedli pre svojich obyvateľov veľmi prísne pravidlá účtovania príjmov z digitálnych aktív.

Ako uvádza spoločnosť zaoberajúca sa analýzou kryptomien Coincub, Belgicko bolo označené za najhoršiu krajinu na svete, pokiaľ ide o zdaňovanie kryptomien. Potvrdzujú to aj interné rebríčky pokrývajúce daňové aspekty, ako sú dane z príjmu kryptomien alebo kapitálové zisky z tohto typu aktív.

Belgicko uvaluje na svojich občanov daň z kapitálových výnosov vo výške 33 % z transakcií s kryptomenami. Okrem toho zrazí až 50 % daň z príjmu z povolania z tohto typu operácií. Belgicko zaviedlo takéto prísne pravidlá zdaňovania kryptomien už v roku 2017. Z rebríčka zverejneného Coincubom sa tiež dozvedáme, že Island, Izrael, Filipíny a Japonsko sú krajiny, kde sú pre investorov z tohto sektora zavedené veľmi nepriaznivé regulácie.

Na Islande sú akékoľvek zisky z bitcoinov a iných digitálnych aktív až do výšky 7 000 USD zdanené daňou pod 40 %. Na druhej strane vyššie zisky už podliehajú daňovej hranici 46 %. Izraelský daňový režim kryptomien stanovuje, že predaj digitálnych aktív zvyčajne podlieha dani z kapitálových výnosov, ktorá je až 33 %. Na druhej strane, ak je obchod s digitálnymi mincami spojený s daňou z príjmu z podnikania, môže ísť až o 50 %.

Občania Filipín nemusia platiť daň z príjmu z kryptomien pod 4 500 USD. Nad túto sumu sa však každý príjem zdaňuje do 35 %. Vláda tejto krajiny tiež pracuje na nových daniach z kryptomien, ktoré majú vstúpiť do platnosti do roku 2024. To vyvoláva určité obavy, že Manila, podobne ako India, môže zaviesť rovnú daň vo výške 30 % na všetky príjmy z kryptomien.

Japonsko sa dostalo na piate miesto v rebríčku daňovo najnevýhodnejších krajín pre kryptomeny. V krajine vychádzajúceho slnka existuje systém progresívnych daňových sadzieb pre príjmy, ktoré sa považujú za diferencované. Sadzba dane sa pohybuje od 5 % do 45 % v závislosti od výšky celkových ziskov. Čo sa týka iných krajín, kde je daňový systém kryptomien dosť prísny, Coincub spomína aj Indiu, Rakúsko, Spojené štáty americké, Nórsko, Dánsko a Francúzsko.

A čo Slovensko?

Spoločnosť nespomína Slovensko, ktoré v zdaňovacom systéme konkuruje najprísnejším pravidlám.

Základná sadzba predstavuje rovných 19 % zo zisku, teda z rozdielu celkových príjmov a vynaložených nákladov.

Ak ste však za uplynulý rok týmto spôsobom zarobili minimálne 176,8-násobok platného životného minima (za rok 2021 to predstavuje 37 981,94 eura), z časti príjmov nad spomenutú čiastku musíte zaplatiť daň so sadzbou 25 %.

A to nehovoríme o nehovoríme o odvode 14 % do zdravotnej poisťovne.

dane z kryptomien

Krajiny priateľské k daniam pre kryptomeny

Na druhej strane štúdia uvádza krajiny, ktoré svojim občanom ponúkajú povzbudzujúce daňové regulácie a majú oveľa priaznivejšiu politiku v oblasti kryptomien. Ako naznačuje rebríček, Nemecko sa umiestnilo na prvom mieste ako najlepšie miesto pre investorov do kryptomien. V krajine nášho suseda nie je každý, kto vlastní kryptomenu aspoň rok, povinný platiť daň z kapitálových výnosov z predaja alebo konverzie svojich digitálnych aktív. Ďalšími krajinami priateľskými k digitálnym minciam sú Taliansko, Švajčiarsko, Singapur a Slovinsko.

Coincub navyše vo svojej štúdii rozlíšil klasické daňové raje, ktoré ponúkajú zahraničným spoločnostiam a investorom minimálne alebo žiadne daňové záväzky z finančných vkladov. Do tejto skupiny patria Bahamy, Bermudy, Bielorusko, Spojené arabské emiráty, Stredoafrická republika a Lichtenštajnsko.

Coincub upozorňuje na fakt, že zdaňovanie kryptomien sa mení pomerne dynamicky, keďže sa pravidelne objavujú nové regulácie. Spoločnosť tiež poznamenala, že stále viac krajín používa paušálne sadzby dane z príjmu pre fyzické osoby. To následne vedie k zjednodušeniu výberu daní.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár