Sú kryptomeny najčastejším nástrojom na pranie špinavých peňazí?

Umožňujú kryptomeny skutočne pranie špinavých peňazí? Napriek rastúcej popularite digitálnych aktív je badateľný aj nárast nelegálnej činnosti s ich využitím. V nejednej správe z odvetvia sa uvádza, že zločinci čoraz radšej využívajú nové technológie, čo vyvoláva obavy verejnosti a tradičné finančné inštitúcie tieto obavy udržiavajú. Tomu však odporujú výsledky výskumu, na ktorý sa odvolávame ďalej v tomto článku.

od Martin Tkáč

Čo je pranie špinavých peňazí v praxi?

Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom sa príjmy z nezákonných činností maskujú tak, aby sa zdalo, že pochádzajú z legálneho zdroja. Môže ísť napríklad o peniaze získané obchodovaním s drogami, korupciou alebo pašovaním. Zločinci rôznymi spôsobmi zakrývajú skutočný zdroj svojich príjmov, aby sťažili orgánom činným v trestnom konaní vysledovanie transakcií. Pranie špinavých peňazí zvyčajne zahŕňa tri fázy:

  • Umiestnenie – zahŕňa zavedenie nezákonných finančných prostriedkov do finančného systému, napr. ich uložením na bankový účet alebo nákupom aktív, ako sú zahraničné meny alebo umelecké diela vysokej hodnoty.
  • Maskovanie – v tejto fáze sa finančné prostriedky presúvajú prostredníctvom zložitých transakcií s cieľom zakryť ich pôvod a vytvoriť sieť viacnásobných prevodov, čím sa sťažuje odhalenie pôvodného zdroja.
  • Integrácia – v tejto fáze sa vyprané peniaze opäť dostávajú do ekonomiky ako zdanlivo legálne prostriedky, napríklad prostredníctvom nákupu nehnuteľností alebo investícií do hodnotných hmotných aktív.

Pranie špinavých peňazí je závažný trestný čin, ktorý znižuje integritu finančného systému a slúži na financovanie rôznych trestných činov vrátane terorizmu. Vo väčšine krajín je nezákonný, a preto vlády zaviedli právne predpisy (obsiahnuté v zákone o boji proti praniu špinavých peňazí) na boj proti týmto praktikám.

Kryptomeny a trestná činnosť

Obvinenia z kryptomien ako nástroja na pranie špinavých peňazí vyplývajú z ich decentralizovanej povahy a anonymity, ktorá môže vzbudzovať dojem, že sú vhodným prostriedkom na zakrytie pôvodu peňazí. Kryptomeny sa v niektorých kruhoch stali populárnymi na uskutočňovanie platieb za produkty a služby, ktoré nie sú úplne legálne alebo spadajú do sivej zóny.

Vzhľadom na jednoduchosť uskutočnenia viacerých prevodov v krátkom čase môžu kryptomeny potenciálne slúžiť na vyššie opísanú fázu umiestňovania a maskovania. Nelegálne získané prostriedky sa môžu distribuovať do stoviek alebo dokonca tisícok individuálnych peňaženiek s kryptomenami alebo skončiť na desiatkach rôznych búrz a vymeniť za celý rad iných aktív.

Ako sa perú peniaze prostredníctvom kryptomien

Médiá a skeptici z odvetvia už dlho obviňujú kryptomeny, že slúžia ako nástroj na pranie špinavých peňazí, a to z dôvodu ich decentralizovanej povahy a anonymity, vďaka čomu sú potenciálne atraktívne pre zločincov. Je však mýtus, že kryptomeny sú hlavným nástrojom na pranie špinavých peňazí. Hoci ich niektorí zločinci používajú na platby za nelegálne alebo šedé produkty a služby, nie sú najčastejšie používaným nástrojom na takéto účely.

Jedným z najbežnejších spôsobov prania špinavých peňazí pomocou kryptomien je miešanie digitálnych mien pomocou špecializovaných „miešačov“, čo sťažuje vysledovanie zdroja peňazí.

Podľa predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu majú medzinárodné orgány činné v trestnom konaní právomoc požadovať informácie od spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami a monitorovať ich činnosť, čo môže pomôcť odhaliť pranie špinavých peňazí a iné nezákonné činnosti súvisiace s kryptomenami.

Pranie špinavých peňazí

Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien

Na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na trhu s kryptomenami však mnohé krajiny zavádzajú právne predpisy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V Spojenom kráľovstve sa síce kryptomeny nepovažujú za finančné prostriedky, ale podliehajú predpisom AML/CFT, čo núti spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami získať reguláciu od britskej obdoby Úradu pre finančné služby. Na boj proti nezákonnej činnosti a na dolapenie potenciálnych zločincov využíva sieť blockchain mnoho organizácií na celom svete vrátane Europolu a ďalších medzinárodných spravodajských služieb.

Boj proti praniu špinavých peňazí

Cieľom zavedenia regulácie AML/CFT pre kryptomeny je boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Podľa správy Chainalysis však kryptomeny predstavujú v porovnaní s hotovosťou len malé percento „vypraných“ finančných prostriedkov, a to len 1 %. Za väčšinu prania špinavých peňazí v kryptomenách je zodpovedná len hŕstka blokových adries. Napriek tomu orgány na celom svete zavádzajú preventívne opatrenia a neustále zvyšujú dohľad nad trhom s kryptomenami. Štatistiky ukazujú, že práve hotovosť sa oveľa častejšie používa ako nástroj na pranie špinavých peňazí, čo potvrdzuje potrebu zvýšeného dohľadu nad jej obehom.

Transakcie s kryptomenami sú verejne viditeľné v blockchaine, čo uľahčuje identifikáciu podozrivých aktivít. V boji proti nezákonným aktivitám pomáhajú aj postupy KYC a rozsiahla analýza údajov. Možno teda konštatovať, že bezpečnosť a transparentnosť trhu s kryptomenami uľahčuje sledovanie páchateľov trestnej činnosti súvisiacej s praním špinavých peňazí.

Napriek tomu je stále rozšírené presvedčenie, že kryptomeny sú úplne anonymné a dajú sa plne využiť na nezákonné činnosti. Je to však len mýtus, pretože väčšina transakcií uskutočnených s kryptomenami je verejne viditeľná v blockchaine. Vďaka tomu môže ktokoľvek vidieť podrobnosti transakcie vrátane adresy odosielateľa a príjemcu, sumy transakcie a dátumu a času. Táto transparentnosť uľahčuje sledovanie a monitorovanie transakcií a umožňuje identifikovať podozrivé aktivity.

Okrem toho spoločnosti ako Chainalysis a Elliptic využívajú údaje z blockchainu na analýzu a monitorovanie vo finančných inštitúciách a pri presadzovaní práva. Aj mnohé burzy kryptomien analyzujú transakcie na phishing, vyžadujú, aby používatelia prešli procesom overenia totožnosti KYC a ďalšími postupmi súvisiacimi so zákonom AML. To pomáha zabrániť používaniu kryptomien na pranie špinavých peňazí.

Burza kryptomien na boj proti praniu špinavých peňazí

Napriek mylným predstavám o odvetví kryptomien platformy, ktoré umožňujú obchodovanie s kryptomenami, podnikajú množstvo samoregulačných iniciatív na ochranu zákazníkov a sťaženie činnosti potenciálnych zločincov.

Záverom možno konštatovať, že kryptomeny predstavujú len malé percento celosvetovo praných peňazí a odvetvie kryptomien podniká z vlastnej iniciatívy kroky na vzdelávanie používateľov blockchainu o nebezpečenstvách predmetných praktík.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár