Kryptomeny by mali byť zahrnuté v dohode o digitálnom obchode medzi USA a Japonskom

od Martin Tkáč

Odborníci z renomovaného think – tanku Rand Corporation súhlasia s tým, aby boli kryptomeny zahrnuté v dohode o digitálnom obchode medzi Japonskom a USA podpísanej v roku 2019.

USA JAPONSKO

Dohoda o digitálnom obchode medzi USA a Japonskom

Vzhľadom na to, že niektoré z prvých trhov s kryptomenami začali v Japonsku a mnohé z najväčších spoločností pochádzajú z USA, bolo toto rozhodnutie trochu prekvapujúce. So vznikom nových usporiadaní politickej moci vo Washingtone a Tokiu môže byť načase prehodnotiť zahrnutie kryptomeny do dohody

Dohoda uzavretá v roku 2019 bola „prelomovým“ dokumentom, ktorý sa dotkol viacerých tém, o ktorých sa nikdy predtým nehovorilo v predchádzajúcich medzinárodných obchodných diskusiách. Dohoda, ktorá bola uzavretá za predsedníctva Donalda Trumpa, je „obzvlášť prorocká“, pretože bola uzavretá tesne pred vypuknutím ochorenia COVID-19.

Aj keď v súčasnej podobe platnej dohody nie je žiadna zmienka o kryptomenách, iba niektoré aspekty blockchainu môžu spadať pod zodpovednosť za bezcolnú štruktúru.

Zmena prístupu

Obavy vyplývajú z možnosti spätného uloženia zľavnených taríf rozvíjajúcim sa blockchainovým spoločnostiam a pôsobiacim v sektore digitálnych aktív za predpokladu, že k existujúcej dohode bude možné pridať kryptomeny. Aby tento krok urobili, Lilly a Harold tvrdia, že USA a Japonsko by mali buď sformulovať novú dohodu o kryptomene a digitálnom majetku, alebo interpretovať podmienky dohody na rok 2019 inak.

Prístup RAND a ich analýza trhu s kryptomenami sa v posledných rokoch výrazne zmenili. Je to obzvlášť dôležité kvôli ich vývoju v podmienkach prebiehajúcich regulačných zmien. V roku 2015 organizácia zverejnila 100-stranovú správu zameranú na scenáre, v ktorých by subjekty v konfliktných zónach mohli využívať kryptomeny na kriminálne aktivity.

Jasná spoločne formulovaná dohoda USA a Japonska o regulácii používania kryptomien v medzinárodnom obchode by mohla byť riešením, ktorého čas konečne nastal

zdroj: bitcoin.pl, pixabay.com

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár