Európsky parlament schválil nové nariadenia, ktoré obmedzia aktivity bánk na trhu s kryptomenami

Hospodársky výbor Európskeho parlamentu schválil v utorok návrh zákona, ktorého cieľom je vykonávať predpisy o činnosti bánk po finančnej kríze. Nové predpisy začnú platiť od januára 2025. Ustanovenia predpisov obsahujú aj vlákno o BTC a kryptomenách všeobecne.

od Martin Tkáč

Newsletter news
EÚ súhlasí s BIS

V praxi Európska únia implementuje odporúčanie Bank of International Settlement (BIS), ktorá v zásade rozdeľuje kryptomeny do dvoch samostatných skupín. Skupina 1 predstavuje tokenizované aktíva a stablecoiny so schválenými stabilizačnými mechanizmami. Skupina 2 zahŕňa stablecoiny bez stabilizačných mechanizmov schválených BIS a volatilné kryptomeny (napr. BTC alebo ETH).

Vyššie uvedená klasifikácia je dôležitá. Podľa nových predpisov, ak chce banka uložiť bitcoin a iné kryptomeny, bude musieť mať „rizikovo váženú sumu expozície“ až 1 250 %.

Čo znamená tento komplikovaný zápis? Európske banky budú musieť držať viac voľného kapitálu, ako je hodnota eura investovaného do kryptomeny.

Markus Ferber, nemecký poslanec za Európsku ľudovú stranu v Európskom parlamente, uviedol, že cieľom opatrení je „zabrániť nestabilite zo sveta kryptomien, aby sa preliala do európskeho finančného systému“.

Nová smernica navyše stanovuje, že banky môžu držať maximálne 2 % svojho kapitálu v bitcoinoch a iných kryptomenách. Hospodársky výbor Európskeho parlamentu však schválil aj niekoľko dočasných výnimiek, ktoré majú bankám poskytnúť viac času na prispôsobenie sa nariadeniam.

Bazilejský výbor BIS už minulý rok varoval pred kryptomenami. Odvtedy sa bankám odporúča umiestniť maximálne 2 % svojich celkových aktív do digitálnych mien. Viac sme o tom písali tu.

Usmernenie schválené včera vychádza z návrhu, ktorý Bazilejský výbor pre bankový dohľad dokončil 16. decembra. Výbor je skupina niekoľkých desiatok centrálnych bánk a orgánov bankového dohľadu, ktoré samy nemajú legislatívne právomoci, ale vytvárajú regulačné štandardy pre banky.

Ako upozornil Ferber, zákonodarcovia uvádzajú chaos na trhu s kryptomenami v posledných mesiacoch ako ďalší dôkaz, že takáto regulácia je potrebná. USA, Veľká Británia a ďalšie krajiny podnikajú podobné kroky, pričom Európska únia vytvorila jedinečný precedens tým, že od bánk vyžaduje, aby mali dostatočný kapitál na úplné zálohovanie ich držby kryptomien.

Aj keď sa nariadenia na prvý pohľad môžu zdať veľmi negatívne, treba zdôrazniť, že BIS a EÚ nechcú zaviesť európsky zákaz investovania do bitcoinu či iných kryptomien, ale len zaviesť limit, ako aj kapitálové krytie investícií.

EÚ súhlasí s BIS

A čo MiCA?

V pozadí prebiehajú aj práce na MiCA. Ide o celý balík európskych nariadení o kryptomenách. Hlasovanie o ňom bolo naposledy presunuté na jar 2023.

„O MiCA sa má hlasovať na plenárnom zasadnutí v apríli a podľa mojich vedomostí je oneskorenie technické kvôli problémom s prekladom,“ – povedala médiám osoba oboznámená s touto záležitosťou.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár