Európska únia otestovala digitálne euro

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila súhrn testov digitálnej meny centrálnej banky - digitálneho eura. Skúmali potenciálne využitie CBDC, fungujúceho v režime offline.

od Martin Tkáč

Európska únia sa pripravuje na vydanie digitálneho eura

Projekt je súčasťou druhej fázy príprav Európskej únie (EÚ) na pilotné zavedenie digitálneho eura. To by sa malo uskutočniť už na jeseň tohto roka. Testy prebiehali od júla 2022 do februára 2023.

EÚ vyvinula centralizovaný zúčtovací mechanizmus s názvom N€XT, ktorý využíval dátový model „výstupu nespotrebovaných transakcií“ (UTXO). Súkromné spoločnosti poskytli päť prototypov klientskych rozhraní predstavujúcich rôzne prípady použitia. Vyskúšali sa aj samoobslužné peňaženky. Model UXTO chránil súkromie zákazníkov pomocou jednorazových adries.

CBDC

Model offline transakcií bol pre vývojárov najťažší. Zámerom bolo získať „dôkladné pochopenie toho, ako by kombinácia hardvérových a softvérových protokolov“ mohla chrániť pred „dvojitými výdavkami a zabezpečiť konečnosť zúčtovania a neodmietnutie“.

„Otázkou zostáva, či existujúca technológia dokáže v krátkodobom až strednodobom horizonte (päť až sedem rokov) zabezpečiť produkčne pripravené a bezpečné offline riešenie,“ píše sa v správe.

Testy tiež ukázali, že „online a offline prototypy digitálneho eura môžu byť interoperabilné, aj keď sú založené na rôznych dátových modeloch a technických návrhoch“.

Súčasne so zhrnutím testov Európska centrálna banka (ECB) zverejnila „Správu o výsledkoch prieskumu trhu“. V nej sa tiež uvádza, že „offline riešenia spĺňajúce požiadavky Eurosystému by boli inovatívne“, ale zároveň by mohli „vytvárať neistotu, kedy bude offline riešenie pripravené“.

A ako by spotrebitelia chceli CBDC používať? Respondenti v prieskume ECB uprednostňovali „komunikáciu na krátku vzdialenosť“, pripojenie cez Bluetooth alebo QR kódy.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár