EÚ prinúti banky udeliť kryptomenám najvyššie hodnotenie rizika?

Banky, ktoré držia kryptomeny, budú možno čoskoro právne nútené udeliť digitálnym aktívam najvyššie možné hodnotenie rizika podľa nového návrhu právnych predpisov EÚ.

od Martin Tkáč

Newsletter news
Čoho sa týka najnovší návrh EÚ?

Podľa zverejneného návrhu zákona budú musieť banky už do decembra 2024 poskytnúť celú svoju expozíciu voči digitálnym aktívam v navrhovanom rozsahu 1250 %. To znamená, že budú nútení držať toľko kapitálu, koľko je ekvivalentom držaných kryptomien.

Pravidlá však stále čakajú na schválenie v parlamente.

Z dlhodobejšieho hľadiska budú banky možno musieť od konca decembra 2022 spĺňať širší súbor nových požiadaviek stanovených v dokumente Bazilejského výboru pre bankový dohľad (BCBS). Tento zákon má nadobudnúť účinnosť v januári 2025.

V súlade s najnovším oznámením EÚ sa očakáva, že Komisia do 31. decembra 2024 prijme legislatívny návrh na transpozíciu prvkov noriem BCBS do práva EÚ v dlhodobom horizonte.

Tieto pripravované zmeny kapitálových požiadaviek a požiadaviek na vykazovanie potvrdil hovorca EÚ v januári 2023 po tom, ako ich ako prvá zverejnila agentúra Reuters.

eu bitcoin

Nové požiadavky na kryptomeny

Dôležité je, že kapitálové požiadavky stanovené v požiadavkách Bazilejského výboru sa líšia v závislosti od analyzovaného typu kryptomeny. Najväčšie kryptomeny, ako napríklad Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH), by sa podľa dokumentácie považovali za kryptomeny skupiny 2.

Majetok skupiny 2 výbor ďalej rozdelil do dvoch skupín:

Skupina A zahŕňa kryptografické podiely, ktoré sú vytvorené prostredníctvom ETF alebo iných derivátov, s ktorými sa dá obchodovať na regulovaných verejných trhoch;

Skupina B, ktorá tieto požiadavky nespĺňa.
Aktívam skupiny 2 B bude priradená vyššie uvedená navrhovaná riziková váha 1250 %, zatiaľ čo na aktíva skupiny 2 A sa budú vzťahovať nižšie požiadavky.

Ostatné formy kryptoaktív, ako sú tokenizované verzie tradičných aktív, stablecoiny a CBDC, budú podliehať nižším kapitálovým požiadavkám a sú zaradené do skupiny 1. Podľa nových pravidiel budú tiež existovať prísne limity na podiel kryptoaktív typu 2, ktoré budú môcť banky držať vo svojich súvahových knihách. Celková expozícia banky voči kryptoaktívam skupiny 2 nesmie presiahnuť 2 % kapitálu banky a podľa navrhovaných pravidiel by mala byť vo všeobecnosti nižšia ako 1 %.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár