EÚ pracuje na regulácii trhu s kryptomenami

od Martin Tkáč

Inštitúcie Európskej únie (EÚ) naďalej pracujú na rozsiahlej regulácii trhov s kryptomenami. V praxi to zrejme môže pripraviť cestu k väčšiemu využívaniu obnoviteľnej energie v procese ťažby bitcoinov.

EÚ pracuje na predpisoch

Odkedy bol projekt prvýkrát predstavený v septembri 2020, 168-stranová aplikácia vyvolala na trhu s kryptomenami veľa kontroverzií.

Firat Cengiz, lektor práva na univerzite v Liverpoole poznamenal, že nový zákon môže napríklad sťažiť vstup na trh s kryptomenami, najmä pre malých investorov.

Veľa sa však môže zmeniť. Analýza vykonaná medzinárodnou poradenskou spoločnosťou XReg Consulting ukazuje, že do júna minulého roku európski zákonodarcovia predložili k návrhu až 1160 zmien a doplnení.

Hovorca Generálneho riaditeľstva pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (GR FISMA) v Európskej komisii (EK) uviedol, že keď EK predložila návrh ako súčasť svojej stratégie digitálneho financovania, zaviazala sa pozrieť sa na kryptomeny v kontexte „EÚ, taxonómie udržateľných financií a systému klasifikácie vrátane zoznamu environmentálne udržateľných ekonomických aktivít“.

„V našej nedávnej obnovenej stratégii udržateľného financovania sme tento záväzok zopakovali a budeme pracovať na definovaní štandardov pre aktíva kryptomeny šetrné ku klíme.“ Hovorca uviedol, že sa to ukázalo ako veľmi účinný nástroj na finančných trhoch.

Revidovaná stratégia, publikovaná v júli minulého roku, navrhuje zriadenie európskej normy zelených dlhopisov (EUGBS). Podľa Komisie je to systém navrhnutý ako „zlatý štandard toho, ako môžu spoločnosti a verejné orgány využívať zelené dlhopisy na získavanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch a na financovanie takýchto ambicióznych rozsiahlych investícií pri súčasnom dodržiavaní prísnych požiadaviek na udržateľnosť a ochrany investorov“.

To znamená, že v budúcnosti môže byť kryptomena krytá systémom EUGBS v 27 členských štátoch EÚ.

Hovorca potvrdzuje, že prebieha diskusia o rozšírení pôsobnosti taxonómie EÚ na nové činnosti vrátane technológie distribuovaných účtovných kníh a kryptomien.

Baníci sa rýchlo prispôsobujú zmenám

Medzitým, ako sa návrh formuje v prebiehajúcich diskusiách medzi tvorcami politík EÚ, zástupcovia priemyslu zostávajú opatrní, pokiaľ ide o to, ako by nové požiadavky mohli ovplyvniť ťažbu a obchodovanie s kryptomenami.

Nishant Sharma, zakladateľ spoločnosti BlocksBridge Consulting, medzinárodnej poradenskej spoločnosti v oblasti ťažby kryptomien,uviedol, že „je prirodzené, že regulačné orgány podporia udržateľnejšie obchodné postupy vo všetkých odvetviach vrátane ťažby kryptomien“. Dodal však, že „väčšina ťažobných spoločností v Európe vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v Rusku, sa už zameriava na ťažbu využívajúcu iba obnoviteľnú energiu“.

zdroj: bitcoin.pl, pixabay.com

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár