Brian Armstrong je proti regulácii umelej inteligencie

Generálny riaditeľ spoločnosti Coinbase, Brian Armstrong, je dôrazne proti regulácii umelej inteligencie (AI).

od Simona

Z jeho pohľadu by regulácia AI mohla potlačiť inovácie. Armstrong tento názor pripisuje historickému úspechu softvérového a internetového priemyslu, ktoré vo veľkej miere prosperovali bez prísnej regulácie.

Brian Armstrong je proti regulácii AI

Brian Armstrong, generálny riaditeľ spoločnosti Coinbase, zdôrazňuje naliehavosť rozvoja umelej inteligencie, pričom sa odvoláva na obavy o národnú bezpečnosť. Jeho postoj sa sústreďuje na presvedčenie, že vládny dohľad často vedie k nezamýšľaným dôsledkom a bráni hospodárskej súťaži a inováciám napriek dobrým úmyslom.

Na ochranu umelej inteligencie Armstrong presadzuje podporu decentralizácie a otvoreného zdroja. Podľa neho by tento krok umožnil transparentnosť pri vývoji umelej inteligencie.

Armstrong uviedol:

„Z viacerých dôvodov (vrátane národnej bezpečnosti) musíme v tejto oblasti čo najrýchlejšie dosiahnuť pokrok. A história regulácie ukazuje, že napriek najlepším úmyslom má nezamýšľané dôsledky a zabíja hospodársku súťaž/inovácie.“

Nie všetci však zdieľajú Armstrongov názor na reguláciu umelej inteligencie. Kritici poukazujú na paralely medzi neregulovanou AI a jadrovými zbraňami, pričom zdôrazňujú potenciálne nebezpečenstvá.

Gary Marcus, známy ako moderátor relácie “Human versus Machine”, spochybňuje Armstrongovu logiku a tvrdí, že nedostatočná regulácia by mohla mať katastrofálne dôsledky, ak by sa použila na letecký priemysel.

Zdroj: McKinsey

Rozpory v diskusii o regulácii umelej inteligencie nie sú neočakávané vzhľadom na množstvo odborníkov, ktorí vyjadrili obavy z potenciálnych nebezpečenstiev umelej inteligencie a potreby regulácie. Armstrong, zástanca decentralizovanej vedy (DeSci), sa domnieva, že poskytnutie priestoru na nezávislý vývoj umelej inteligencie ponúka viac výhod.

Zainteresované strany podporujúce reguláciu umelej inteligencie

Napriek rozdielnym názorom na reguláciu AI kľúčové zainteresované strany už podporujú legislatívu. Generálni riaditelia popredných spoločností v oblasti umelej inteligencie, ako sú Google, Meta a Tesla, sa nedávno stretli s americkými zákonodarcami, aby diskutovali o tejto téme.

Mark Zuckerberg tiež vyzdvihol úlohu Kongresu pri angažovaní sa v oblasti umelej inteligencie s cieľom podporiť inovácie a zaviesť ochranné opatrenia. Hoci uznal, že pri regulácii vznikajúcich technológií je potrebná krehká rovnováha, zdôraznil konečnú zodpovednosť vlády.

Keďže technologickí giganti sa prispôsobujú predpisom o umelej inteligencii, zostáva otázkou, akú podobu tieto predpisy nakoniec nadobudnú. Niektoré jurisdikcie vrátane Spojeného kráľovstva a Číny už začali prijímať opatrenia na reguláciu tohto odvetvia.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár