Blockchain

od Martin Tkáč

Blockchain je decentralizovaná databáza, ktorá chráni veľký počet záznamov. Takúto databázu nikto nevlastní, nekontroluje ani sa nenachádza na jednom mieste alebo v jednom dátovom centre. Databáza je preto tak veľká lebo je distribuovaná v sieti na všetkých počítačoch ktoré sú do nej zapojené.

Blockchain nieje jedna databáza a tým, że je uložená u každého pripojeného používateľa niekto nemôže túto databázu zmeniť bez toho aby o tom vedeli ostatní užívatelia.

Blockchain je spojenie slov block (blok) a chain (reťaz). Tieto bloky vytvárajú maineri alebo ťažiari pomocou špeciálnych softvérov. Bloky sú prepojené a prebiehajú medzi nimi transakcie ktoré sú v réžii užívateľov. 

Každý pohyb, platba a iné úkony v blockchaine sú overované tisíckami počítačov po celom svete preto je to veľmi bezpečné a nemôže dôjsť k podvodu.

Blockchain môžeme prirovnať k tak sofistikovanej technológii ako bol svojho času internet a to preto, že nieje spájaný iba s kryptomenami ale začína sa používať aj na decentralizáciu štátnej sféry a taktiež na distribúciu informácii.

Čo je decentralizovaná databáza?

Takýto typ databázy sa stará sám o seba, neexistuje v nej slabé miesto, žiadny bod na prípadný útok. Nikto ju neriadi a k svojmu fungovaniu nepotrebuje obrovské dátové centrá.

Všetký dáta sú masívne šifrované pomocou hashovacieho algoritmu. Každý z nás sa môže stať súčasťou tohto systému ponúknutím výpočtového výkonu svojho PC.