Blockchain a nehnuteľnosti: ako kryptomeny menia procesy nákupu, predaja a správy

V posledných rokoch si technológia blockchain získala popularitu nielen vo finančnom sektore. Pomocou blockchainu sa procesy nákupu, predaja a správy v odvetví nehnuteľností môžu stať transparentnejšími, bezpečnejšími a efektívnejšími.

od Martin Tkáč

Newsletter news

Nehnuteľnosti bez sprostredkovateľov

Jedným z najväčších problémov, ktorým čelia kupujúci nehnuteľností, je nedostatočná transparentnosť transakčného procesu. V tradičnom systéme tieto transakcie často vybavujú sprostredkovatelia, čo vytvára dodatočné náklady a predlžuje čas potrebný na dokončenie kúpy. Blockchain môže pomôcť vyriešiť tento problém tým, že umožní priamu výmenu medzi stranami bez potreby sprostredkovateľov. Pomocou inteligentných zmlúv (t. j. softvéru bežiaceho na blockchaine) je možné automatizovať procesy spojené s nákupom a predajom. Keď sú splnené podmienky transakcie, inteligentná zmluva založená na blockchaine sama prevedie finančné prostriedky a odovzdá kľúče od nehnuteľnosti novému majiteľovi.

Ďalšou výhodou použitia technológie blockchain v kontexte nehnuteľností je zvýšená bezpečnosť transakcie. Proces je zvyčajne založený na papierových dokumentoch, čo vytvára riziko straty alebo poškodenia dokumentov. Na druhej strane blockchain umožňuje zaznamenať transakciu digitálne a zabezpečiť, aby táto dokumentácia bola trvalá a nemenná. Umožňuje tiež využívať autorizačnú funkciu, takže k dokumentom o transakciách budú mať prístup len oprávnené osoby.

Ďalšou kľúčovou oblasťou je správa majetku. Súvisiace informácie možno ukladať digitálne a sprístupniť ich len oprávneným osobám. To umožňuje efektívnejšiu správu majetku, ktorá umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie procesy prenájmu, predaja alebo lízingu. Okrem toho môže používanie tejto technológie pomôcť v boji proti podvodným praktikám, ako je falšovanie dokumentov alebo nezrovnalosti v transakciách. Ukladaním informácií do blockchainu sa transakcie s nehnuteľnosťami stávajú transparentnejšími a ľahšie kontrolovateľnými.

Propy – nehnuteľnosti na blockchaine

Mnohé realitné spoločnosti už využívajú technológiu blockchain. Jedným z príkladov je Propy, popredná platforma, ktorá využíva blockchain na realitné transakcie. Spoločnosť založila v roku 2017 Natalia Karayaneva, ktorá predtým pôsobila v realitnom priemysle v USA. Propy má sídlo v San Franciscu, ale pôsobí po celom svete.

Cieľom spoločnosti je uľahčiť proces nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností pomocou technológie blockchain. Očakáva sa, že vďaka tomu budú transakcie transparentnejšie a bezpečnejšie. Propy ponúka svojim používateľom platformu a mobilné aplikácie, ktoré im umožňujú vykonávať transakcie priamo online.

Spoločnosť funguje na vlastnej kryptomene PRO, ktorá umožňuje platby za transakcie a zároveň poskytuje prístup k rôznym nástrojom a funkciám platformy. Propy umožňuje používať aj iné populárne kryptomeny, ako sú Bitcoin a Ethereum.

Platforma ponúka aj riešenia, ktoré uľahčujú transakcie na medzinárodnom trhu s nehnuteľnosťami. To môže byť užitočné najmä pre investorov a developerov. Za niekoľko rokov od svojho vzniku získala Propy mnoho ocenení a vyznamenaní. Prilákala aj investorov vrátane známych technologických podnikateľov. Spoločnosť pokračuje vo vývoji svojej platformy a plánuje zaviesť nové riešenia na ďalšie uľahčenie realitných procesov s využitím technológie blockchain.

Blockchain

Výzvy technológie blockchain

Zavedenie technológie blockchain do realitného sektora má mnoho výhod, vyžaduje si však aj riešenie určitých výziev. Tie sa týkajú predovšetkým integrácie systémov založených na blockchaine do existujúcich systémov a databáz. V prípade nehnuteľností je obzvlášť dôležité zabezpečiť konzistentnosť medzi údajmi uloženými v rôznych systémoch, ako sú kataster, pozemkové knihy alebo hypotekárne zápisy.

Ďalšou výzvou je potreba jednotných štandardov a protokolov v celom odvetví nehnuteľností. V súčasnosti si každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne implementovať blockchain do svojich obchodných procesov, vytvára vlastné riešenia. Tie nie sú vždy kompatibilné s inými systémami fungujúcimi v odvetví.

Okrem toho je významnou výzvou zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Je potrebné zaviesť vhodné mechanizmy ochrany a utajenia údajov.

NFT a nehnuteľnosti

Ďalším spôsobom využitia technológie blockchain v sektore nehnuteľností je vytvorenie NFT (Non-Fungible Tokens). Každý NFT môže zodpovedať konkrétnej nehnuteľnosti, a tak sa môže považovať za jedinečné digitálne aktívum. Takto môžu vlastníci nehnuteľností jednoducho zdieľať a obchodovať so svojimi stavbami bez ohľadu na ich umiestnenie.

Jedným z projektov využívajúcich NFT v sektore nehnuteľností je RealT, platforma, ktorá umožňuje nákup a obchodovanie s nehnuteľnosťami a inými aktívami prostredníctvom tokenizácie. RealT využíva blockchain Ethereum a umožňuje investorom nakupovať menšie časti nehnuteľností, čím sa investície do nehnuteľností stávajú dostupnejšími. Platforma umožňuje získať výhody prenájmu a trhovej hodnoty nehnuteľnosti bez potreby jej úplného vlastníctva.

RealT využíva technológiu blockchain na vydávanie tokenov zabezpečených nehnuteľnosťou. To dáva investorom istotu, že ich investícia je bezpečná a v súlade s predpismi. Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 2019 a v súčasnosti ponúka investície do nehnuteľností v celých USA, v mestách ako Detroit, Toledo a Miami.

Záverečné myšlienky

V súhrne možno povedať, že technológia blockchain má v realitnom sektore mnoho aplikácií, od tokenizácie cez zabezpečenie transakcií kúpy a predaja až po zlepšenie procesov správy nehnuteľností.

Na plné využitie potenciálu tejto technológie je však potrebné vyriešiť určité výzvy. Tie sa týkajú najmä systémovej integrácie, noriem a protokolov a zabezpečenia primeraných mechanizmov ochrany údajov a súkromia používateľov.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár