bill gates a bitcoin

Bitcoin nie je vhodnou konkurenciou zlata

0 komentárov

V nedávnom rozhovore pre Economic Times rozpoznal miliardársky investor a zakladateľ Bridgewater Associates Ray Dalio potenciál digitálnych aktív, najmä bitcoinu. Vyzdvihol aj ich pôsobivé výsledky za posledné desaťročie.

Dalio: Bitcoin má stále nevyriešené problémy

72-ročný americký investor tiež poznamenal, že obmedzená ponuka bitcoinu ho robí podobným iným široko akceptovaným nástrojom na zaistenie inflácie, ako je zlato. Nevidí však, že by centrálne banky prijali kryptomenu ako rezervné aktívum kvôli niekoľkým problémom, ako je súkromie a zákaz v niektorých krajinách.

Stále sú s nimi problémy. Transakcie je možné sledovať, takže súkromie je problém. Môžu byť kontrolované, môžu byť uzavreté, môžu byť nezákonné, čo sa zvyčajne vyskytuje v čase, keď alternatívna mena môže predstavovať hrozbu. Nemyslím si teda, že sú z rôznych dôvodov držané ako rezervy centrálnej banky.

Bitcoin vs zlato

BTC nie je to dobrý konkurent zlatu

Zatiaľ čo Dalio verí, že investori by mali mať digitálne aktíva vo svojich peňaženkách, zistil, že zlato je lepšou ochranou proti inflácii. Tvrdil tiež, že celková trhová hodnota bitcoinu bola nižšia ako trhová hodnota Microsoftu. Vďaka tomu je v porovnaní s drahým kovom menej žiaduci na ukladanie bohatstva.

Miliardár však vyjadril optimizmus ohľadom vývoja kryptomenového priemyslu v nasledujúcich 10 rokoch.

Myslím si, že prostredie, v ktorom sa nachádzame, je prostredím, kde hrozí politická konfiškácia alebo akákoľvek iná forma konfiškácie. Myslím, že zlato robí svoju prácu lepšie.

Ale ako som povedal, vstupujeme do nového prostredia, ktoré môže zahŕňať NFT a všetky druhy vecí. Je to konkurent, ale podľa mňa, čo sa týka jeho vlastností, nie je až taký dobrý konkurent … Ale to sa ešte uvidí. Toto sa bude vyvíjať v priebehu nasledujúcich 5-10 rokov.

Potreba diverzifikovať

Dalio poukázal na to, že vzhľadom na meniace sa globálne ekonomické prostredie by bolo rozumné, aby investori diverzifikovali svoje investičné portfóliá. Uviedol, že každý by mal mať vo svojej peňaženke kryptomeny, zlato a iné tradičné aktíva, aby sa ochránil pred nekontrolovateľnou infláciou.

Myslím si, že je chybou, ak má každý len jeden. Napríklad výber digitálnej meny a nemať zlato alebo mať iba zlato a nemať žiadnu digitálnu menu.

zdroj: blockchain.news

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár