65 percent elektriny na ťažbu bitcoinov pochádza zo zelených zdrojov

Ťažba bitcoinu je médiami častokrát kritizovaná za to, že sa pri nej spotrebováva príliš veľa elektrickej energie. 

od Rastislav Vasilišin

Newsletter news
Bitcoin spotrebuje viac elektriny ako Švédsko!” Alebo: „Bitcoin roztopí ľadovce a vykynoží ľadové medvede.”

 Pravdou však je, že ťažba bitcionu sa stáva z roka na rok ekologickejšou a v minulom roku dosiahla celková ťažba takmer 65 percentný podiel zelenej energie. 

0,17 percent svetovej produkcie elektriny

Všetci dobre vieme, že všetko čo má pre modernú civilizáciu hodnotu, spotrebováva veľké množstvo energie. Lietadlá spotrebujú oveľa viac palív ako plachetnice. Ale aj tak všetci do Ameriky lietame.  

Avšak bitcoinová sieť spotrebuje len 0,17 percenta svetovej produkcie elektriny. 

0,17 percent svetovej produkcie elektriny

Na globálnej úrovni je to zanedbateľné množstvo energie. 

0,17 percent svetovej produkcie elektriny

Podľa poslednej správy Bitcoin Mining Council (BMC), ekologický vplyv na planétu je ešte viac zanedbateľný, keďže bitcoin zodpovedá len za 0,11 percenta emisií, ktoré ľudstvo ročne vypustí do ovzdušia. 

0,17 percent svetovej produkcie elektriny

59 percentný podiel zelenej energie

Čo je šokujúce na správe BMC je, že až 59 percent elektriny, ktorú používajú ťažiari, pochádza z obnoviteľných zdrojov. 

59 percentný podiel zelenej energie

To je lepší pomer, ako v ktoromkoľvek inom odvetví. 

59 percentný podiel zelenej energie

Bitcoin môže dokonca dosiahnúť aj negatívnu uhlíkovú stopu. 

Mnohé ropné spoločnosti si totiž začínajú uvedomovať, že na svojich ropných poliach je pre nich výhodnejšie vybudovať infraštruktúru pre ťažbu bitcoinu, ako predávať energetický odpad so stratou. 

Výsledkom takejto ťažby je čisté zníženie emisií a v konečnom dôsledku by sa bitcoin dokonca mohol stať uhlíkovo negatívnym.

Podľa satelitných údajov sa ročne vypustí do ovzdušia viac ako 150 miliárd kubických metrov metánu. Ak by sa tento odpad využil na ťažbu,  znamenalo by to až 14-násobné zníženie súčasnej uhlíkovej stopy bitcoinu.

Zvýšenie efektivity ťažobných technológií

Ďalším zaujímavým poznatkom, ktorý BMC v roku 2022 zaznamenala, je že sa spotreba elektriny bitcoinovej siete zvýšila len o 25 percent aj napriek 45 percentnému nárastu hashrate. 

To bolo spôsobené najmä vďaka 16 percentnému zvýšeniu efektivity ťažobných zariadení.  

Zvýšenie efektivity ťažobných technológií

Napríklad výkonnosť ASICS zariadení sa za osem rokov zvýšila o 5 800 percent. Na vygenerovanie tisíc miliárd hashov spotrebuje bitcoin v priemere 46 joulov. Najlepšie stroje majú účinnosť 21,5 J/TH.

BMC odhaduje, že táto účinnosť sa v priebehu nasledujúcich ôsmich rokov zvýši 24-násobne.

65 percent namiesto 59

Ešte v októbri 2021 mal Kazachstan druhý najväčší hashrate na svete. Avšak odvtedy sa podiel krajiny na globálnej ťažbe znížil z 18 percent na  6,4 percenta.

Následkom toho sa uhlíková stopa bitcoinu výrazne znížila. Kazachstan je totiž extrémne bohatý na nerastné suroviny a až 88 percent elektrickej energie v krajine pochádza z fosílnych palív. 

To znamená, že zníženie uhlíkovej stopy bitcoinu je väčšie, ako uvádza vo svojej správe BMC. Tá totiž predpokladá, že energetický mix ťažiarov mimo BMC je podobný ako v USA. 

Je potrebné si uvedomiť, že BMC zastupuje celkovo 14 ťažiarov a tí tvoria len polovicu celosvetovej hashrate.

Daniel Batten, environmentálny špecialista časopisu Bitcoin Magazine tvrdí, že: „Pri 18 percentnom podiele na globálnom hashrate, by emisie v Kazachstane predstavovali 36 000 000 ton CO2. Pri súčasných úrovniach však emisie predstavujú len 32 000 000 ton CO2. To predstavuje zníženie o 10 percent.”

Inak povedané, údaje BMC sú podhodnotené. Ak do rovnice zarátame exodus ťažiarov z Kazachstanu, bitcoin má bližšie k 65 percentnému podielu zelenej energie, namiesto odhadovaných 59 percent. 

Movie gif. Poor-quality "VHS" footage of Borat staring straight at us and nodding.

Pozitívom na tom celom je, že podľa Daniela Battena sa podiel zelenej energie bude v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať o 4 percentá ročne. 

V konečnom dôsledku bude bitcoin 100 percentne zelený.

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár