16 % Američanov vlastní alebo vlastnilo kryptomeny

od Martin Tkáč

Nová štúdia Pew Research Center ukazuje zaujímavý fenomén. Hovorí sa, že 16 % Američanov vlastnilo alebo vlastní nejaké kryptomeny. Laboratórium skúmalo aj stav vedomostí občanov USA o digitálnych menách.

Američania a kryptomeny

Štúdia zverejnená vo štvrtok Pew Research Center zistila, že približne 16 % Američanov investovalo, obchodovalo alebo používalo kryptomeny. Toto číslo sa zvyšuje na 31 % u ľudí vo veku 18 až 29 rokov a dokonca na 43 % u mužov v rovnakom vekovom rozmedzí. Ukazuje sa tiež, že Afroameričania, Hispánci a Ázijci s väčšou pravdepodobnosťou investujú do kryptomien ako belosi.

Analytik Pew Research Center Andrew Perrin k prieskumu pridal svoj názor:

Teraz môžeme vidieť, že veľká časť americkej verejnosti aspoň trochu počula o kryptomenách. Bolo zarážajúce, že existujú demografické rozdiely, pokiaľ ide o informovanosť a používanie kryptomien.

Prieskumu sa zúčastnilo až 10 371 ľudí.

16 % Američanov vlastní alebo vlastnilo kryptomeny

Čo viete o kryptomenách?

Účastníci štúdie dostali aj otázku, či vôbec počuli o kryptomenách. Takmer štvrtina respondentov (24 %) uviedla, že o digitálnych menách počula veľa, zatiaľ čo takmer dve tretiny (62 %) uviedli, že počuli len málo. Približne jedna osmina (13 %) nepočula nič o digitálnych aktívach.

Najviac (43 %) o kryptomenách vedia Američania ázijského pôvodu. Len 25 % až 29 % ostatných etnických skupín uviedlo, že sú veľmi dobre informovaní o digitálnych menách. Je príznačné, že percento respondentov, ktorí tvrdia, že majú veľa vedomostí o kryptomenách, rástlo úmerne k ich príjmom. Veľa o tom vedia hlavne mladí muži.

Pripomeňme, že v roku 2015 uskutočnila spoločnosť Pew Research Center prieskum, v ktorom sa podobné, aj keď nie totožné, otázky pýtali na samotný bitcoin (BTC), a nie kryptomeny ako celý trh. V tom čase však boli výsledky úplne iné. Len 1 % opýtaných uviedlo, že investovalo do bitcoinov a len 48 % vôbec počulo o BTC. Respondenti, ktorí v tom čase počuli o hlavnej kryptomene na trhu, boli bieli muži, vysokoškolsky vzdelaní muži s vysokými príjmami. Vidíte, že trh sa za 6 rokov veľmi zmenil.

zdroj: beincrypto.pl, pixabay.com

Prečítaj si aj

Zanechaj svoj komentár